Lolland Kommune - Skole og Dagtilbud: Dagplejeleder til Dagplejen Lolland

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du sætte rammen og retningen for et velfungerende dagplejeområde med 80 engagerede dagplejere? Har du ambitioner og sætter baren højt? Kan du, sammen med dit lederteam og dagplejerne, sikre at de mindste børn får de bedste betingelser for at udvikle sig og udfolde deres potentiale? Så er du måske vores kommende leder for Dagplejen Lolland.

Til Dagplejen Lolland søger vi en ambitiøs dagplejeleder. Enheden blev etableret 1. januar 2023 som led i en justering af dagtilbudsstrukturen og har egen forældrebestyrelse og MED-udvalg.

Som decentral leder i Lolland Kommune har du et stort ledelsesrum med eget budgetansvar og egen budgetkompetence samt et selvstændigt personaleansvar. Du bliver desuden kollega med og en vigtig del af et ledelsesteam på 22 decentrale ledere.

Ledelse og ansvar

Som dagplejeleder bliver du ansvarlig for ledelse af de 4 afdelingsledere i enheden, herunder vejledning, guidning, støtte og opfølgning i forhold til deres konkrete opgaveløsning. Samtidig har du et særligt fokus på at udvikle samarbejdet i ledelsesteamet, og du har det overordnede ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø i dagplejen.

Du har ansvar for at lede opad mod sektorchefen, udad mod øvrige decentrale ledere og nedad til afdelingsledere og dagplejere samt bidrage til samarbejdet på tværs af det samlede dagtilbudsområde i hele Lolland Kommune.

Dagplejen er kommunens børne-rigeste tilbud til de mindste børn og er som sådan af afgørende betydning for hele kommunens børneområde. De vigtigste ledelsesmæssige opgaver er:

  • At udvikle og drifte dagplejen, herunder løbende kapacitetstilpasse, så pladser og børnetal følges ad. Det er en stor og stadig styringsopgave. 
  • Fortsat udvikle samarbejdet med institutioner og landsbyordninger, herunder sikre gode overgange fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til børnehave. Som et særligt fokusområde skal du bidrage til et tæt samarbejde med landsbyordningerne, der betyder at landsbyordningerne får en rolle i dagplejen. Det gælder legestuen, som fysisk ligger i landsbyordningerne, og det gælder i forhold til forældre og børn, så landsbyordningen fortsat bliver det naturlige valg for områdets familier. 
  • Videreudvikle den pædagogiske praksis. Med dagtilbudsreformen samt kommunens dagtilbudsstrategi og tilsynskoncept er baren sat højt for den pædagogiske praksis, også i dagplejen. Der er etableret et eksternt, uvildigt tilsyn, der væsentligt skal understøtte denne udvikling. 
  • Varetage økonomistyring.

Det overordnede ansvar for enhedens samlede opgaveløsning er placeret hos dig. Du har det overordnede ansvar for organisationen, økonomien, fagligheden, bestyrelsen, MED-udvalg, mv. 

Den politisk vedtagne dagtilbudsstrategi og et tilhørende tilsynskoncept, som indebærer uvildigt tilsyn, sætter generelt baren for Lolland Kommunes dagtilbud højt. Sammen med lovgivningen, herunder dagtilbudsreformen, er det omdrejningspunktet for din opgave.

Personlige og faglige kompetencer

Den decentrale leder har en stærk faglighed. Vi forventer, at du har en pædagogisk uddannelse samt betydelig, relevant praksiserfaring med 0-6-årsområdet, herunder erfaring med administration, økonomi og personaleledelse. Endvidere vil efter- og videreuddannelse inden for fagområdet samt inden for ledelse blive vægtet. Du har gerne et solidt kendskab til 0-3-årsområdet og meget gerne stærke kompetencer og/eller stor interesse for dagplejeområdet. 

Du har ligeledes evne til at lede, understøtte og skabe rammerne for kvalitet, samarbejde og udvikling af dagplejeområdet. I det ligger implicit, at du har lyst til, og kan mestre, en overordnet ledelsesopgave. 

Vi kan tilbyde 
  • En engageret ledergruppe i Skole og Dagtilbud med mulighed for dialog og faglig sparring.
  • Et tværsektorielt forpligtende samarbejde med skole, Børn, Unge og Familie samt Kultur og Fritid.
  • En forandringsorienteret Skole- og Dagtilbudssektor i konstant udvikling.
  • En Skole- og Dagtilbudssektor med fokus på kvalitet og udvikling til gavn for det enkelte barns kognitive, sociale og emotionelle udvikling. 
  • Faglig og professionelt samarbejde med administration og ledelse.
  • Et Skole- og Dagtilbudsområde der har stort fokus på udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere.

Du kan læse mere om stillingen i Job- og Profilbeskrivelsen (PDF).

Yderligere information

Du er meget velkommen til at kontakte sektorchef Espen Fossar Andersen på tlf. 2380 7367, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse, således at der er mulighed for at forhandle et personligt tillæg iht. dine kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. december 2023.

Ansøgningsproces

Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2023 kl. 23.59.

Første samtalerunde afholdes 9. oktober 2023 og anden samtalerunde afholdes torsdag den 12. oktober 2023. 

De ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, vil skulle gennemføre en profilanalyse og arbejde med en case.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3318eef6)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lolland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Lolland Kommune - Skole og Dagtilbud, Jernbanegade, 4930 Maribo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=3318eef6&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5909623

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet