Bliv en del af Sakskøbing Skoles specialpædagogiske læringsfællesskab

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sakskøbing Skole søger en uddannet pædagog med lyst til at udvikle og arbejde i vores specialpædagogiske læringsfællesskab. 

Sakskøbing skole har igennem mange år haft fokus på at udvikle et lærerigt og udviklende specialpædagogisk miljø for elever med behov for specialpædagogiske indsatser. 
I dag består vores specialpædagogiske område af en ressourceklasse for elever fra 0. til 6. klasse. Tilbuddet fungerer som en mellemform, hvor eleverne er tilknyttet skolens almene læringsmiljø og samtidig indgår i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med individuelle indsatser i Ressourceklassen. Der er pt. 10 elever tilknyttet forløb i ressourceklassen. 
I overbygningen har vi etableret et læringsmiljø ”Basen”, hvor elever fra 7. – 9. klasse med behov for specialpædagogisk bistand undervises med udgangspunkt i individuelle behov. Tilbuddet er dimensioneret til 12 elever, men elevantallet kan variere over et skoleår grundet fra og tilflytning i skoledistriktet. 
I August 2022 blev vores specialpædagogiske læringsmiljø udvidet med yderligere en enhed - et kommunalt Udviklingscenter, hvor eleverne visiteres via kommunes centrale visitationsudvalg til specialtilbud. Tilbuddet har plads til 10 elever.
Vores nye pædagog skal primært arbejde i Basen, og tilknyttes en del af et større afdelingsteam for specialpædagogiske indsatser som beskrevet ovenfor, hvor sparring supervision og faglige læringsfællesskaber prioriteres højt. 

Personalet omkring Basen består primært af en lærer og tre pædagoger, der i samarbejde udvikler og tilpasser læringsmiljøet, så eleverne trives og lærer mest muligt. Eleverne udfordres med inklusion i det almene miljø i det omfang, det er udviklende og lærerigt for den enkelte elev. Eleverne undervises i fuld fagrække, og undervisningen målrettes, så eleverne kan gå til afgangsprøver i det omfang, det kan lade sig gøre.
Eleverne i Basen har generelt sociale og kognitive udfordringer i middelsvær grad og behov for et trygt læringsmiljø og en genkendelig hverdag. 

Som pædagog arbejder du i samarbejde med kolleger i teamet med at opsætte personlige, sociale og faglige læringsmål for den enkelte elev. De konkrete mål beskriver teamet i elevens individuelle handle- udviklingsplan, der er omdrejningspunktet i netværkssamarbejdet omkring eleven. Det enkelte teammedlem er kontaktperson for en elevgruppe, og har ansvaret for den enkelte elevs skoleforløb. Kontaktpersonen faciliterer i samarbejde med den specialpædagogiske faglige leder netværksarbejdet omkring egne kontaktelever.   

På Sakskøbing Skole har vi ansvar for 375 elevers læring og trivsel. Der er ét spor fra 0.- 6.årgang samt tre spor fra 7.-9.årgang. Vi modtager elever i 7.årgang fra vores gode kolleger på Ellekildeskolen i Sakskøbing. Vi har en skolefritidsordning med 85 børn som en integreret del af Sakskøbing Skole. Vi er i alt 45 ansatte, heraf 29 lærere, 5 skolepædagoger og 5 SFO-pædagoger.

Sakskøbing Skole er et professionelt læringsfællesskab, hvor læring og udvikling af nye kompetencer og kvalifikationer foregår på alle niveauer (elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse) 

Skolens organisering af personalets professionelle læringsfællesskaber tager udgangspunkt og udvikles i: PLC, fagudvalg, teammøder på klasse-, afdelings- og årgangsniveau, til fællespædagogiske møder og i det tætte samarbejde med Ellekildeskolen. 

Vi arbejder med og er optaget af: 

  • Personalets samarbejde om undervisningen styrkes
  • Personalets indsigt i egen praksis styrkes igennem en undersøgende tilgang
  • PLF understøtter elevernes læring og udbytte af undervisningen
  • Personalets kompetencer styrkes (det dobbelte læringssyn)

Foruden faglighed og trivsel har vi fokus på bevægelse og sundhed, og vi er en del af DGI´s skoleprogram. Vi har de sidste år indrettet nye udeområder med mange muligheder for bevægelse og udendørsaktiviteter. 

I 2021 blev skolen indrettet med nye borde og stole til alle elever, samt nye læringsmiljøer på skolens gang- og fællesarealer. En nyetablering vi glæder os meget over, og som understøtter det gode læringsmiljø. 

 

Vi har et fagligt dygtigt personale, som foruden et engagement i en igangværende udvikling på flere områder også arbejder målbevidst ud fra skolens værdigrundlag:

  • I et samarbejde med forældrene at skabe en skole med fokus på læring, trivsel og tryghed
  • Styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre
  • At eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige
  • At lærere og pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver

 

Vi er særligt optaget af, at fællesskabet er rammen for den enkelte elevs dannelse og udvikling. Fællesskabet bliver derfor midlet til at nå målet for at opnå det fulde læringspotentiale hos den enkelte elev. Læring tager udgangspunkt i et relevant, trygt, anerkendende og ligeværdigt fællesskab. 

Vi ser frem til at modtage ansøgninger på ovenstående stilling. 

 

Hvis du har lyst til at høre mere om læringsfællesskabet på Sakskøbing Skole, kan du kontakte skoleleder Simon Leinum på 25 18 19 45 eller Specialpædagogisk faglig leder Mette Bille på 61 68 73 63

 

Ugentlig arbejdstid:
30 timer ugentlig 

Varighed:
Fast stilling

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Send en ansøgning senest søndag d. 18. juni 2023. 

Kontaktoplysninger:
Simon Leinum, tlf. 25 18 19 45
Mette Bille, tlf. 61 68 73 63

Ansættelsessamtaler:
Forventes afholdt onsdag d. 21. juni fra kl. 14.00 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lolland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 31B, 4990 Sakskøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://Guldborgsund.career.emply.com/ad/bliv-en-del-af-sakskobing-skoles-specialpaedagogiske-laeringsfaellesskab/khw0ua/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845985

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet